Nieuwe brochure: Gas-op-Maat

16-11-2016

Als samenleving staan we voor de grote opgave om onze energievoorziening rond 2050 klimaatneutraal te maken. De brochure Gas-op-Maat maakt inzichtelijk hoe de Nederlandse gassector daaraan een bijdrage kan leveren.

De Nederlandse gasassociatie KVGN heeft een brochure uitgegeven over hoe de gassector kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Als samenleving staan we voor de grote opgave om onze energievoorziening rond 2050 klimaatneutraal te maken. Het energiesysteem gaat ingrijpend veranderen.

De Nederlandse gassector onderschrijft de noodzaak daarvan en wil alle kennis, kunde en innovatiekracht inzetten om de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening mogelijk te maken. Een succesvolle energietransitie leidt tot een flexibel en gebalanceerd energiesysteem, waarin zowel decentrale als centrale energiedragers (elektriciteit, warmte, gas) met elkaar samenwerken om richting 2050 de uitstoot van CO2 tot nul te reduceren. De gassector wil hierbij samenwerken met betrokkenen binnen én buiten de energiesector.

De rol van gas

De inzet van gas zal wijzigen. Daardoor ligt een nieuwe rol in het verschiet. Van een standaardvoorziening ontwikkelt gas zich steeds meer tot maatwerk. Dat wil zeggen dat per situatie wordt bekeken welke energievorm op dat moment de meeste klimaatwinst oplevert. Kortom, we gaan in Nederland van “altijd gas” naar gas als maatwerk. We noemen dat: ‘Gas-op-Maat’.

Gas op maat

Door de ‘maatwerk-aanpak’ van aardgas, de inzet van innovaties en hernieuwbare gassen en door een slim samenspel met andere energiedragers, kan de energievoorziening als geheel naast klimaatneutraal ook betrouwbaar en betaalbaar blijven. De brochure Gas-op-Maat laat zien hoe de Nederlandse gassector daaraan een bijdrage kan leveren.

In onderstaande animatie wordt de nieuwe rol van aardgas inzichtelijk gemaakt.