Net verschenen: Terugblik op 4 jaar TKI Gas

03-10-2016

Boekje over wat het Topconsortium Kennis en Innovatie Gas de afgelopen 4 jaar heeft bereikt

De energietransitie krijgt steeds meer vorm. Zonnepanelen, windmolens, biogasinstallaties en tankstations voor duurzame brandstoffen. Stuk voor stuk mooie voorbeelden die laten zien dat we op de goede weg zijn. ‘Gas’ speelt een belangrijke rol bij die verduurzaming van ons energiesysteem. Nederland heeft daarin een internationale koppositie. Dankzij onze kennis, expertise en bedrijvigheid die we in de afgelopen decennia hebben opgebouwd. En daar willen we op voortbouwen!

In augustus 2012 is TKI Gas (Topconsortium Kennis en Innovatie) van start gegaan als een van de thema’s binnen de Topsector Energie. In het boekwerkje Terugblik op 4 jaar TKI Gas dat nu beschikbaar is, kunt u lezen wat TKI Gas in de periode 2012-2016 heeft bereikt. We hopen dat het u inspireert om mee te denken en mee te doen.

Het eerste exemplaar van het boek werd tijdens de Werkconferentie van de Topsector Energie door Anton Broenink (bestuurslid van TKI Gas) overhandigd aan Manon Janssen (Topsector Energie).

U kunt het boekje downloaden of een exemplaar opvragen bij TKI Gas via office@tki-gas.nl  (zolang de voorraad strekt).

Over Topsector Energie

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Zij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. Ze stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. De Topsector Energie gaat uit van de doelen zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en door de EU-lidstaten.