Klimaattop Noord NL bruist van energie

14-12-2017

Begin november was Groningen het toneel van de Klimaattop Noord NL. De hoofdboodschap: niet praten maar doen. De top werd met zo’n 1200 deelnemers goed bezocht. Jan Hendrik Annema was er namens GasTerra.

Gaat het om ontwikkelingen rondom energievoorziening, dan is Noord-Nederland nadrukkelijk in beeld, aldus Jan Hendrik (Manager Groen Gas). De aardgasactiviteiten hebben de afgelopen decennia veel bedrijvigheid en kennis naar Noord-Nederland gebracht. Dat maakt Noord-Nederland tot een prachtige proeftuin en voedingsbodem voor de toekomstige duurzame energievoorziening. In dat licht timmert Energy Valley al jaren stevig aan de weg en zij organiseerde uiteenlopende bijeenkomsten om partijen bij elkaar te brengen en ideeën uit te wisselen. Maar nog niet eerder is er in de regio op de schaal van deze klimaattop aandacht besteed aan innovatie in de energiesector. Door met zo’n groots opgezet evenement alle initiatieven op een centraal punt onder de aandacht te brengen, moet de energietransitie wel een extra impuls krijgen.

Als voorbeeld van niet praten, maar doen hebben verschillende partijen tijdens de top overeenkomsten getekend, die inzetten op concrete projecten voor verduurzaming. Uiteraard konden bezoekers naast plenaire activiteiten ook kiezen uit tal van presentaties en hoorcolleges van experts uit het veld. Jan Hendrik: ‘Dankzij het afwisselende programma kreeg ik een breed en actueel beeld van de partijen die actief zijn in de energietransitie en van de mogelijkheden voor samenwerking. Ik vond de nieuwe ideeën heel inspirerend en heb veel goede contacten opgedaan.’

Begin in de regio

De klimaattop was niet alleen een nuttig netwerkmoment voor een partij als GasTerra. Jan Hendrik is er ook van overtuigd dat de uitwerking van innovaties en plannen juist op lokaal en regionaal niveau van de grond moeten komen. Daar heeft de klimaattop vast aan bijgedragen. ‘We hebben het hier over een complex vraagstuk. Hoe groter de schaal waarop je klimaatissues wilt aanpakken, hoe moeizamer de realisatie. Op regionaal niveau heb je met minder partijen te maken en zijn belangen en vraagstukken overzichtelijker. Dat maakt de uitvoering nog steeds niet makkelijk maar wél een stuk haalbaarder. Lokaal of in de regio kun je laten zien dat bepaalde innovaties ook echt werken. Bijvoorbeeld een duurzaam warmtenetwerk of hybride warmtepompen met groen gas in een woonwijk. De volgende logische stap is dat goede voorbeelden op nationaal en Europees niveau navolging krijgen.’

Specifiek voor de provincie Groningen liggen er kansen voor klimaat en duurzame energie, denkt Jan Hendrik: ‘De lichten voor verandering en verduurzaming staan op groen. De provincie biedt daarvoor volop ruimte en nodigt partijen uit met ideeën en plannen te komen. Een bijeenkomst als de klimaattop is daarvoor een enorme stimulans. Als je al die initiatieven ziet, dan wil je toch gewoon verder!’

De Klimaattop Noord NL werd georganiseerd door de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en New Energy Coalition.

De presentaties van de Klimaattop Noord NL vind u op http://www.klimaattopnoord2017.nl/presentaties