Kansen voor startups bij energietransitie

25-09-2015

Energietransitie

De noodzakelijke transitie naar een duurzame energievoorziening zorgt de komende decennia voor veel innovatie om hernieuwbare energiebronnen aan te boren en de energieketen te verduurzamen.

Dat roept vragen op bij netbeheerders en energieleveranciers, omdat niet duidelijk is hoe dit transitiepad precies gaat lopen. Buiten de nog bestaande onduidelijkheden is wel zeker dat deze ingrijpende veranderingen in de energiewereld ook zorgen voor kansen. Communications & Public Affairs Manager Anton Buijs van GasTerra deelt zijn visie daarop. “De transitie zelf en de nieuwe vormen van energiewinning in de toekomst bieden economische kansen voor veelbelovende startups en creëren dus nieuwe werkgelegenheid. Dat effect zal worden versterkt als die nieuwe bedrijven tot volwassen spelers kunnen uitgroeien.”

Anton Buijs, manager Communicatie en Public Affairs
Anton Buijs, manager Communicatie en Public Affairs

Brandstofcel als warmtebron

GasTerra ondersteunt enkele van deze kansrijke initiatieven, die voornamelijk betrekking hebben met projecten op technologisch gebieden en vooral in combinatie met gas. “Onze hulp bestaat uit kennisdeling en financiële middelen beschikbaar stellen.” Buijs vindt het lastig te voorspellen of en hoe deze veelbelovende projecten ook daadwerkelijk worden opgepikt door startups. “Startups zetten vooral in op innoveren van wat er al bestaat, zoals de brandstofcel. Deze worden steeds beter en kunnen als gecombineerde warmte- en elektriciteitsbron dienen met toevoeging van gas of waterstof. Omdat we geloven in de toekomst van dergelijke brandstofcellen, promoten wij dit actief. Dat heeft al tot bedrijfsmatige activiteiten geleid. Een voorbeeld is het Amsterdamse bedrijf BlueGeneration. Zij zijn nauw betrokken bij de marktintroductie van de brandstofcel in Nederland. Samen met hen hebben wij experimenten met brandstofcellen uitgevoerd op de Groningse proeftuin. De komende jaren komen er steeds meer vormen van hernieuwbare energie. Er wordt onder meer veel geëxperimenteerd met de osmosetechniek, ook wel blauwe energie genoemd, en energie uit getijdenverschillen. Ik verwacht echter niet dat dit op korte termijn fors zal groeien. Er zijn wel veel innovaties, maar dergelijke manieren van hernieuwbare energie winnen zijn nog niet rijp voor de markt.”

Acceptatie groeit in de toekomst

De maatschappelijke acceptatie van grote velden windmolens en daarnaast eventueel zonnepanelen is niet overal even groot. Buijs: “Daar moet je met de samenleving over in gesprek gaan. Veel mensen hebben last van het ‘NIMBY’ (Not In My BackYard) syndroom. Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst kleinschaliger complexen komen, waardoor de acceptatie groter is.” Dat kleinschaliger komt dan voort uit de breed levende wens van de energiesector om veel meer plaatselijk hernieuwbare energie te gaan produceren. “Grote centrale energie-opwekking zoals wij het de afgelopen decennia hebben gekend, loopt op zijn einde.”

Dit artikel verscheen op 22 September in een bijlage van het Financieele Dagblad.