Hoge opkomst bij GasTerra/IVN Energiecongres in Wildlands

07-11-2018

De natuur diende als inspiratiebron voor deze tweede editie in Drenthe

Wat moet er gebeuren om de energietransitie verder te helpen? Vertegenwoordigers uit onderwijs, politiek en bedrijfsleven kwamen op vrijdag 2 november bijeen om meer over dit onderwerp te horen tijdens het GasTerra/IVN Energiecongres. Theorie en praktijk kwamen hier mooi samen. Niet alleen inspirerende sprekers als de bekende tv-boswachter Arjan Postma, Tjisse Stelpstra (gedeputeerde provincie Drenthe) en Martien Visser (Gasunie/lector Energietranstitie Hanzehogeschool/EnTranCe), maar ook de locatie Wildlands droeg een steentje bij aan het thema: de natuur als inspiratiebron.

Congres van start met Morgenland

Anton Buijs (Manager External Affairs GasTerra) opende het congres met de film ‘Morgenland’. Deze film is  mede dankzij GasTerra tot stand gekomen en was het startpunt om het transitieverhaal uit te leggen. De film komt binnenkort via een speciale website voor iedereen beschikbaar.

Gekke mieren

Tv-boswachter Arjan koppelde zijn ervaringen uit de natuur prachtig aan het energietransitieprobleem. Volgens hem heb je bijvoorbeeld in de natuur gekke mieren nodig om iets in beweging en tot stand te brengen. De werkmieren gaan dan uiteindelijk vanzelf mee in het nieuw uitgezette spoor.

Martien Visser had twee leerlingen (Jaron Tichelaar en Isa Sophie van Leeuwen) meegenomen die een toelichting gaven op projecten die zij uitgevoerd hadden, zoals een zonneboot en waterenergie. Zelf gaf Martien uitleg over een duurzaamheidsproject in de gemeente Tynaarlo. Hij was ooit lid van een stichting die energiebesparing probeerde te realiseren bij de drie zwembaden in deze gemeente. Hij kreeg hierbij ondersteuning van enthousiaste studenten van de Hanzehogeschool, die uiteindelijk een zeer hoog besparingsrendement realiseerden bij de zwembaden. Een simpel voorbeeld hiervan: coating om de buitenglijbaan voorkwam een warmtelek en bespaarde daarmee de helft van de energiekosten.

Arjan Postma

Arjan Postma

De natuur als inspiratiebron

Onderdeel van het programma was ook een rondleiding achter de schermen in het dierenpark Wildlands. Deze locatie was bewust gekozen door de organisatie. Uitgangspunt voor het congres was ‘de natuur als inspiratiebron’.  Wildlands streeft er naar zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft het gebruik van water en energie. Het park kent een CO2-neutrale exploitatie.  Hierbij worden 100% hernieuwbare energiebronnen ingezet zoals zonne-energie of energie uit drinkwater en men werkt zoveel mogelijk conform het ‘Cradle2Cradle' principe (gesloten biologische en/of technische kringlopen). Ook wordt het afvalwater gezuiverd en ingezet als bedrijfswater en met zonnepanelen wordt voor het park de elektriciteit opgewekt. Dit alles konden de congresdeelnemers, onder leiding van Wildparkmedewerkers, zelf aanschouwen.

Op 1 november 2019 staat het derde energiecongres weer op de agenda! Dan is, na de provincies Groningen en Drenthe, de beurt aan Friesland. 

Wilt u meer weten over het congres of de film Morgenland? Neem dan contact op met Areke van der Sluis  (communicatie-adviseur/projectleider onderwijs), areke.van.der.sluis@gasterra.nl