Hoe voorkomt GasTerra handel met voorkennis?

18-04-2017

Volgens de nieuwe REMIT-verordening moeten marktpartijen bepaalde informatie rapporteren aan het Europees Agentschap (ACER). Wat merken onze klanten hiervan?

De nieuwe REMIT-verordening, waarover we eerder al berichtten in de nieuwsbrief van februari 2016, houdt in dat marktpartijen niet met voorkennis mogen handelen en/of de markt manipuleren en dat zij bepaalde informatie moeten rapporteren aan het Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER). In de Implementing Acts (IA) zijn deze rapportageverplichtingen van marktpartijen uitgelegd. Wat betekent dit alles voor GasTerra en wat merken onze klanten ervan?

GasTerra heeft tot nu toe, binnen de periode die daarvoor was vastgesteld, aan alle rapportageverplichtingen voldaan. Daarbij heeft GasTerra wel geconstateerd dat er nog steeds open vragen zijn en bepaalde onderdelen van de rapportages niet altijd eenduidig te interpreteren zijn.  

ACER is zich daarvan bewust. Recentelijk heeft het alle betrokken marktpartijen hierover een open brief gestuurd, waarin het Europese agentschap aankondigt de datakwaliteit beter te zullen controleren. Ook heeft ACER de meest voorkomende fouten genoemd in de annex bij de open brief. Het agentschap vraagt de deelnemers goed naar deze fouten te kijken en, in overleg met rapporterende organisaties en ACER, zelf met eventuele oplossingen te komen. Overigens laat Acer in diezelfde brief ook weten dat, indien men niet meewerkt met het agentschap, het handhavend zal optreden. Uiteraard werkt GasTerra graag mee aan een verbetering van datakwaliteit.  

Geen mismatch

Marktpartijen mogen de rapportageplicht overdragen aan de wederpartij van het contract of aan een derde. Dit heeft als voordeel dat er geen mismatch hoeft te ontstaan tussen de informatie die contractpartners los van elkaar aan ACER geven. GasTerra heeft zijn relaties laten weten deze dienst te willen verstrekken. De belangstelling blijkt groot. Op dit moment rapporteert GasTerra namens ongeveer zeventig klanten. Op deze manier wordt de kans op inaccurate overdracht van gegevens zo klein mogelijk gehouden en dat zal de datakwaliteit alleen maar ten goede komen.

RRM

GasTerra maakt voor de informatieverstrekking aan ACER gebruik van een zogeheten Registrered Reporting Mechanism (RRM). Een RRM is een door ACER geaccrediteerde organisatie, die namens zichzelf of anderen de rapportages aan ACER verzorgt. Op dit ogenblik zijn er 111 RRMs waar men uit kan kiezen. GasTerra levert de informatie aan het RRM via een beveiligd communicatiekanaal.
Meer informatie over REMIT en de rapportageverplichtingen vindt u via het REMIT portal dat ACER heeft geopend. Daar zijn alle relevante documenten te vinden.

Lees ook de brief van ACER over gebruikelijke fouten bij de rapportages.