Groen gas en waterstof even hard nodig als windmolens en warmtenetten

09-05-2017

De complexiteit en kosten om Nederlandse gebouwen aardgasvrij te maken worden door menigeen onderschat.

Onlangs is het jubileumcongres van het Klimaatverbond gehouden. De bijeenkomst stond in het teken van het aardgasloos maken van woonwijken. De gassector staat voor een keuze. Wil zij zoveel mogelijk inkomsten op korte termijn of blijvende relevantie op lange termijn? De gassector kiest voor dat laatste.

Gasbedrijven moeten actief meewerken aan de noodzakelijke transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening en deze, wegens de urgentie, zelfs helpen versnellen. Werkt de industrie daar niet aan mee, dan zal zij door steeds meer mensen terecht worden gezien als onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. Uiteindelijk zal dat onvermijdelijk leiden tot het verlies van de maatschappelijke licence to operate en, dus, het verlies van continuïteit. Sommigen zien deze ontwikkeling als een zegen, maar deze overtuiging miskent dat de betrokken bedrijven nog decennia lang onmisbaar zijn voor onze energievoorziening.

Lees de volledige column van Anton Buijs (Chief Communication Officer) op Energiepodium.nl