Green Deal voor groene grondstoffen en duurzaam gas uit biomassa

18-04-2016

De minister van Economische Zaken en een aantal koplopers van het duurzame bedrijfsleven in Nederland hebben de Green Deal Business voor biomassa en biobased gas ondertekend tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

GasTerra ondersteunt kennisontwikkeling en kennisdeling, bijvoorbeeld door partnerschap van de Stichting Groen Gas Nederland dat zich richt op de ontwikkeling van een onafhankelijk kenniscentrum over productie, opwerking en afzet van biogas. Via die route is GasTerra ook deelnemer aan de Green Deal. Voor de ontwikkeling van een groene economie met daarin een afgewogen rol van groen gas zijn wij van mening dat met deze Green Deal een geweldige stap voorwaarts gezet wordt.

PERSBERICHT

Amsterdam, 14 april 2016

Vanochtend heeft Henk Kamp minister van Economische Zaken en een aantal koplopers van het duurzame bedrijfsleven in Nederland de Green Deal Business voor biomassa en biobased gas ondertekend tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

In deze Green Deal gaan duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten, én de overheid het komende jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een bio-based economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix. DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe en het ministerie van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu ondertekenen de Green Deal. Lees verder