GasTerra werkt mee aan Energy Delta Gas Research (EDGaR)

27-05-2014

EDGaR is een nationaal initiatief dat de in Nederland aanwezige kennis op gasgebied wil bundelen waardoor op voortvarende en efficiënte wijze opties voor een duurzame energievoorziening kunnen worden verkend. In dat kader wordt vooral onderzoek verricht naar de inzetmogelijkheden van (aard)gas en duurzame energiesystemen. Achterliggende gedachte daarbij is om het wetenschappelijke kennisniveau hierover te verhogen en innovatieve technologieën te ontwikkelen.

Een en ander moet ertoe bijdragen dat Nederland, vanuit zijn huidige positie in de gasmarkt, optimaal richting kan geven aan de invulling van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Met deze aanpak kan  de economische ontwikkeling en groei zoveel mogelijk op duurzame wijze plaatsvinden. Daarnaast wil EDGaR met zijn inspanningen een goede positie van de Nederlandse gasindustrie buiten de landsgrenzen bewerkstelligen.

De website www.edgar-program.com geeft meer informatie over de activiteiten van deze organisatie.