GasTerra start arbitrage tegen Eni om 918 miljoen euro te innen

21-07-2016

Persbericht

Groningen, 21 juli 2016

GasTerra heeft kennis genomen van Eni’s persbericht van 20 juli 2016. Op 23 juni 2016 is door het arbitraal tribunaal een finaal vonnis gewezen in de door Eni geïnitieerde arbitrage over een lange termijn gasleveringsovereenkomst tussen GasTerra en Eni. In het arbitraal vonnis heeft het tribunaal Eni’s claims voor een prijsherziening per 1 oktober 2012 volledig afgewezen. De hoogte van de claims bedroeg ongeveer Euro 2 miljard. GasTerra had om een volledige afwijzing van Eni’s claims verzocht.

In afwachting van de uitkomst van de arbitrage heeft GasTerra voorlopig en uitsluitend voor facturatiedoeleinden een lagere prijs in rekening gebracht vanaf 1 oktober 2012, zoals overeengekomen tussen GasTerra en Eni. Als gevolg van de volledige afwijzing van Eni’s prijsverlagingsclaims in het arbitraal vonnis heeft GasTerra aan Eni het verschil in rekening gebracht tussen de voorlopige prijs en de contractprijs, resulterend in een aanvullend bedrag ter hoogte van Euro 918 miljoen inclusief rente.

Eni heeft GasTerra geïnformeerd dat hij dit aanvullende bedrag niet zal betalen. Ondanks de volledige afwijzing door het tribunaal van Eni’s claims voor een prijsherziening per 1 oktober 2012, is volgens Eni deze prijsherziening niet afgerond en kan Eni opnieuw een prijsherziening per 1 oktober 2012 claimen. Bovendien heeft Eni GasTerra geïnformeerd dat hij een arbitrageprocedure zal starten indien GasTerra niet bereid is de onderhandelingen over een prijsaanpassing per 1 oktober 2012 te hervatten. GasTerra is het oneens met de opstelling van Eni en heeft een arbitrageprocedure geïnitieerd om het door Eni verschuldigde bedrag te innen. Met verlof van de President van de Rechtbank Amsterdam om beslag te leggen voor een bedrag van Euro 1,01 miljard, heeft GasTerra voor de zekerstelling van zijn claim beslag gelegd op Eni’s activa in Nederland.