GasTerra publiceerde op 18 februari het jaarverslag 2014

25-03-2015

Na een reeks van jaren met een - in historisch opzicht - hoog bedrijfsresultaat zijn zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten gedaald. Het verkoopvolume was 81,3 miljard kubieke meter (2013: 89,3), de omzet kwam uit op 19,5 miljard euro (2013: 24,3).

Deze daling heeft twee hoofdoorzaken. Allereerst verminderde het volume als gevolg van de gemiddeld hoge temperaturen en het besluit van de Nederlandse regering om de productie uit het Groningenveld aan een maximum van 42,5 miljard kubieke meter te binden. Daarnaast lag het gemiddelde prijsniveau beneden het niveau in 2013, vooral in de zomermaanden. De prijzen stonden in Europa onder druk door de verminderde vraag naar gas in combinatie met een groot aanbod. Lees meer

Bekijk ook het videopersbericht.