GasTerra ondersteunt Ameland als koploper energietransitie

16-12-2016

Ameland wil in 2020 koploper zijn op gebied van duurzame energie. GasTerra participeert in twee projecten op het eiland.

Het eiland richt zijn pijlen op duurzame energievoorziening (met nu al het grootste zonnepark van Nederland). GasTerra participeert in twee projecten op weg naar een CO2-neutrale warmtevoorziening in de gebouwde omgeving.
Hans Overdiep, manager energietransitie bij GasTerra, is vanaf het eerste uur voor GasTerra betrokken bij Duurzaam Ameland. Voor het project is hij speciaal op Ameland gaan wonen. Zo zit hij met ‘zijn neus bovenop’ de energietransitie op het eiland. 

De projecten waar GasTerra zich op richt op Ameland gaan, hoe kan het ook anders, over gas. “Ik zit met Duurzaam Ameland met veel partijen aan tafel. Ook met partijen die liefst direct van het gas af willen. Ons lijkt dat onverstandig. De infrastructuur ligt er immers, die moeten we blijven gebruiken, daar is destijds fors in geïnvesteerd. Maar we gaan wel mee in de reis naar meer groen gas, meer warmtepompen en derhalve minder aardgas.” 

Hans Overdiep
Hans Overdiep

Hybride warmtepomp

Een van de projecten waar GasTerra zich op richt op Ameland is de hybride waterpomp: een kleine elektrische warmtepomp in combinatie met een gasgestookte HR-ketel. “Deze hybride warmtepompen gebruiken heel efficiënt de buitenlucht voor het verwarmen van je huis. Maar wanneer het heel koud is buiten, lukt dat niet. Dan schakelt de HR-ketel in, die daarnaast ook voor warm tapwater zorgt. Een hybride warmtepomp vermindert het aardgasgebruik tot wel zeventig procent op jaarbasis. En als de elektriciteit voor de warmtepomp CO2-neutraal wordt opgewekt dan is er sprake van tot wel zeventig procent CO2-reductie.”

Als eerste zullen zo’n dertig huurwoningen, die eigendom zijn van de gemeente Ameland, worden voorzien van een hybride warmtepomp. “We zijn nu de particuliere markt op het eiland aan het interesseren. De overheid geeft subsidie op de warmtepomp, en ook GasTerra wil er financieel aan bijdragen om daarmee de uitrol van deze transitietechniek verder te versnellen.”

Groen gas

Naast de hybride warmtepomp ondersteunt GasTerra op Ameland ook de opwekking van groen gas. “ Door middel van het vergisten van het rioolslib kan groen gas worden opgewekt en dit gas kan vervolgens worden ingezet voor de verwarming van de woningen. Dit project zit in de beginfase en er wordt een proef uitgevoerd op EnTranCe, het Energie Transitie Centrum in Groningen. Daar vergisten ze het slib van een rioolwaterzuivering onder hoge druk (20 bar), waardoor het CO2 zich scheidt van methaan, dat vervolgens rechtstreeks het aardgasnet in kan. Dit hogedruk vergistingsproces willen we op Ameland gaan opschalen. De combinatie van een hybride warmtepomp en groen gas zorgt ervoor dat de gebouwde omgeving in de toekomst op de meest efficiënte wijze CO2-neutraal wordt.”

Met de hogedruk vergisting kan nog meer: als met zonne-energie op het eiland meer elektriciteit wordt opgewekt dan er op het eiland nodig is, dan kan deze duurzaam opgewekte elektriciteit worden omgezet tot groen gas. “Via elektrolyse wordt waterstof gemaakt. In het hogedruk vergistingsproces reageert dit waterstof met CO2 en zo ontstaat groen gas. Dit is een slimme manier van samenwerking tussen de verschillende duurzame projecten en een mooie manier om duurzame energie op te slaan in een gasvorm.”

 

Duurzaam Ameland is een samenwerkingsverband tussen gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, NAM en Phillips. Gezamenlijk werken de partijen aan duurzame energie-innovaties en het testen hiervan op Ameland.