GasTerra en partners voeren druk bij vergisting op

05-06-2015

GasTerra beseft dat op termijn groen gas een duurzaam alternatief voor aardgas kan worden. Voor het zover is, moeten de bestaande technieken om groen gas te produceren –vergisting of vergassing– nog  verder ontwikkeld worden. Soms gaat het dan om onderzoek waarbij kleine stappen gezet worden, zoals het ontsluiten van nieuwe biomassastromen als slootmaaisel. Maar we willen ook kijken naar meer ‘disruptieve’ technieken: concepten die zeer vernieuwend zijn en daarmee de potentie hebben een grote bijdrage aan de verduurzaming te kunnen leveren. Een voorbeeld van zo’n techniek is hogedrukvergisting.

Het concept van hogedrukvergisting of “Autogenerative High Pressure Digestion” (AHPD) is ontwikkeld door Kirsten Zagt van MKB-bedrijf Bareau. Dit houdt in dat slib onder een druk die oploopt tot 20 bar wordt vergist, terwijl dit proces normaal bij atmosferische druk verloopt. Het resultaat is een efficiëntie die oploopt tot wel 90 procent in plaats van de gebruikelijke 65 procent. Om te onderzoeken hoe de efficiency van het proces nog verder verhoogd kan worden, laat GasTerra met partners Gasunie, Bareau en met steun van de gemeente Groningen een proefopstelling bouwen op EnTranCe. EnTranCe is het Energy Transition Center van Energy Academy Europe, de proeftuin voor energiesystemen waar onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan de toekomst van de Nederlandse energievoorziening.

Het onderzoek met de proefopstelling richt zich op de mogelijkheid om de efficiency van het proces verder te verhogen door waterstof te injecteren, we noemen dit dan het AH2PD-proces. In theorie kan hiermee tot 98 procent van het beschikbare materiaal omgezet worden, waarmee de CO2-emissies van het vergistingsproces tot nagenoeg nul teruggebracht worden. Dit komt doordat door de hoge druk van het proces de toevoegde waterstof oplost in het reactiemengsel en zodoende goed mengt, zodat bacteriën dit samen met het eveneens opgeloste CO2 in de reactor om kunnen zetten in methaan. Het idee is natuurlijk dat het waterstof op termijn afkomstig is uit overschotten duurzame stroom, zodat het proces niet alleen helpt om de biomassa optimaal te gebruiken maar ook de benutting van duurzame elektriciteit vergroot.

Afbeelding: Opbouw van de “Autogenerative High Pressure Digestion” proefinstallatie bij EnTranCe