Gassector komt met ambitieus pakket maatregelen om CO2-uitstoot terug te dringen