Gasopslag, verreweg het meest logisch

21-10-2016

Wij werken aan onze energietoekomst. Daarin speelt gas een essentiële rol. Als aardgas, als groen gas of als slimme accu wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt. Deze visie op de toekomst is nu ook zichtbaar op de gevel van ons kantoor.

 

 

Onze energievoorziening wordt steeds complexer door de komst van meer en meer duurzame energie. Om de energietransitie echt succesvol te laten worden, zal opslag van energie bepalend zijn. In welke vorm dan ook. Ons reeds aanwezige gassysteem kan in de toekomst daarbij helpen.  

Gas, de accu voor zon en wind. Hans Overdiep, Manager Energietransitie GasTerra, legt uit…

“De uitstoot van broeikasgas (CO2) dwingt ons allen om anders om te gaan met fossiele brandstoffen. Ons energiegebruik zal toch echt anders moeten worden ingericht”, geeft Overdiep aan. “Dat geldt ook voor aardgas al is deze brandstof aanzienlijk minder vervuilend voor het milieu dan olie en kolen. Doordat er jarenlang fors is geïnvesteerd in onze energie-infrastructuur, gooi je die aardgasvoorziening ook niet zomaar op de schop.” Overdiep: “Het is een heel betrouwbaar systeem waar we als land nog zo lang mogelijk gebruik van willen maken. We moeten ons realiseren dat de vraag naar warmte in de gebouwde omgeving veel groter is dan die van elektriciteit, wel een factor 4-5 groter. Door de komst van windmolenparken, zonneweides en zonnepanelen op daken wordt onze elektriciteitsvoorziening gestaag duurzamer. Maar daar verwarmen we onze woningen niet of nauwelijks mee.”

Aan de gaskant wordt hard gewerkt aan verduurzaming. Via vergisting en vergassing van biomassa, maar het kan ook via waterstof afkomstig van duurzame elektriciteit. Volgens GasTerra loopt de route naar een CO2-neutrale energievoorziening via hybride oplossingen. “Bij auto’s zie je dat nu al en straks ook thuis met hybride warmtepompen”, licht Overdiep toe.

“Het elektriciteitsnetwerk moet fors worden verzwaard als we nu zouden overstappen naar ‘all electric’. Met hybride oplossingen hoeft dat niet. Die bieden doordat je op twee energiebronnen (gas en elektriciteit) leunt meer flexibiliteit. Helemaal als je deze systemen slim (of smart) kunt aansturen. Dan kan je de huidige energie-infrastructuur nog lang benutten om duurzame energie in te passen, terwijl je de CO2-emissie in de gebouwde omgeving fors verlaagt.”

Opslag van energie

Om de energietransitie echt succesvol te laten worden, zal opslag van energie bepalend zijn. Overdiep: “Opslag gaat uiteindelijk de sleutel worden voor het slagen van verduurzamen van het energiegebruik. In welke vorm dan ook. Maar het bestaande gassysteem kan daarbij zeker een hele belangrijke rol spelen. Duurzame elektriciteit zal op momenten dat je het niet efficiënt kunt inzetten moeten worden omgezet in waterstof. Waterstof kun je vervolgens voor een deel in het gassysteem kwijt, maar je kunt het ook koppelen aan CO2, dan krijg je CH4 en dat is methaan en dat is weer aardgas. En dan komen snel die lege kleine gasvelden om de hoek kijken. Een geruststellende gedacht dat wij in Nederland zo’n perfect gassysteem in de grond hebben liggen dat in de toekomst ons kan helpen om de energietransitie vorm te geven.