Jaarlijkse CIEP NOGEPA Gasdag

18-10-2016

Donderdag 8 september vond de jaarlijkse Gasdag plaats, gezamenlijk georganiseerd door denktank CIEP en de vereniging van gasproducenten NOGEPA, in Kasteel Wittenburg in Wassenaar. Dagvoorzitter Maria van der Hoeven leidde de ongeveer 300 aanwezigen in de ochtend vanuit een Europees perspectief naar de middag waarin de nadruk kwam te liggen op Nederlandse gassector en gasmarkt.

De Russische energiedeskundige Tatiana Mitrova, hoofd Oil & Gas van het Energy Research Institute in Moskou en verbonden aan de Universiteit van Oxford, schilderde de Russische visie op de Europese energiesector. Ze stelde dat de Europese Unie de komende decennia voor zijn gasvoorziening grotendeels afhankelijk blijft van Rusland, vanwege de inkomsten en beschikbare overcapaciteit. Pogingen van Brusselse beleidsmakers om dat te veranderen, zijn volgens haar verspilde moeite. Anne Braaksma van GasTerra presenteerde een studie, verricht in het kader van de Brusselse gasassociatie Eurogas, waaruit blijkt dat de vraag naar aardgas in Europa de komende jaren onverminderd hoog blijft en dat gas ook op de langere termijn door vergroening (inzet van diverse vormen van duuurzaam geproduceerd gas), relevant kan blijven. Bijzonder kenmerk van deze studie was dat deze werd uitgevoerd met hetzelfde model waarop ook de Europese Commissie haar projecties baseert. Dit maakt de communicatie over en samenwerking met de Europese Commissie uiteraard makkelijker. De gassector kan hiermee haar visie delen, beleidsaannames gefundeerd ter discussie stellen en nieuwe mogelijkheden ontdekken, zoals de genoemde verduurzaming van gas.

                                                    Flip van Koten (GasTerra)

In de middag belichtte Flip van Koten, directeur strategie van GasTerra, de kansen in de Nederlandse energiesector te belichten. Uit een recente studie van consultant Berenschot blijkt dat er vernieuwende opties zijn om het groengaspotentieel te vergroten. CCS blijft een technologie die nodig is en ook betaalbaarder wordt. Beide aspecten zijn voor de sector van belang om gas op de lange termijn een significante rol te laten spelen in een CO2-arme toekomst.

Duidelijk was dat deze editie een verschuiving liet zien ten opzichte van vorige jaren: de gassector staat weliswaar onder druk, maar samenwerking zoeken met partijen buiten de sector biedt nieuwe mogelijkheden.

 

Ga voor meer informatie over de gasdag naar: http://www.clingendaelenergy.com/events/event/ciepnogepa-gas-day