Gas waar het onmisbaar is (en blijft)

29-05-2019

GasTerra lanceert nieuwe advertentiecampagne. De rode draad is de overgang van aardgas naar hernieuwbaar (groen) gas.

GasTerra heeft een nieuwe advertentiecampagne. Na ‘Part of the solution’ (2009-2013) en ‘GasTerra Doet’ (2013-2018) hebben we een nieuwe reeks advertenties samengesteld rond het thema (groen) gas. De advertenties variëren van traditionele ‘print’ tot digitaal.

Rode draad

Elke advertentie is gekoppeld aan een specifieke activiteit waar GasTerra bij betrokken is. Meestal gaat het om sponsorprojecten of -partnerships, in een enkel geval kiezen we voor betaalde publiciteit. De rode draad wordt gevormd door de overgang van aardgas naar groen gas. Deze transitie verduidelijken we aan de hand van thema’s die op zich niets met GasTerra’s kernactiviteiten te maken hoeven te hebben, zoals maatschappelijke of culturele sponsoring, maar die wel bruikbaar zijn als metafoor voor de dynamische situatie waarin onze bedrijfstak zich bevindt.

Steun hernieuwbaar gas

De verbindende slogan van de campagne is ‘Gas waar het onmisbaar is’. Bewust hebben we weer de nadruk op ons product gelegd. Teveel Nederlanders hebben het gevoel gekregen dat gas iets is waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Dat is om te beginnen niet realistisch, maar ook uit het oogpunt van verduurzaming helemaal niet wenselijk. Omdat sentimenten zoals deze nochtans de besluitvorming beïnvloeden, is het nuttig om tegengas te geven. Dat doen we in deze campagne door opnieuw de waarde van gas te onderstrepen. Voorlopig is dat nog hoofdzakelijk aardgas, maar het belang en aandeel van hernieuwbare gassen neemt snel toe. Met deze advertenties laten we zien dat we deze ontwikkeling toejuichen en er actief aan meewerken.