Gas alleen nog ‘op maat’

27-07-2017

Alle ruim zeven miljoen woningen en gebouwen in Nederland moeten de komende jaren worden verduurzaamd. Een enorme klus. De rol van gas wordt daardoor kleiner, maar ook in een klimaatneutrale toekomst kunnen we niet zonder.   

Bij de verduurzaming kunnen de invulling per huis, wijk en regio verschillen. Nieuwbouw is al energiezuinig en zelfs nul op de meter is mogelijk. De resterende vraag is in te vullen met duurzame elektriciteit, restwarmte en geothermie. Nieuwbouwwijken hoeven dus niet meer op het gasnet te worden aangesloten; ook voor GasTerra is het vanzelfsprekend dat de aansluitplicht voor aardgas bij nieuwbouw verdwijnt.

Gas-op-Maat

Lastiger ligt dat voor de bestaande woningen. Met betere isolatie kunnen we veel winnen. En deels ook door elektrificatie met groene stroom en warmtenetten. Maar ook gas zal hier een rol blijven spelen, bijvoorbeeld door hybride warmtepompen in te zetten, die voor warmte zorgen, ook in tijden van kou, als het stroomnetwerk de extra vraag naar energie niet aan kan. Aardgas moeten we alleen nog inzetten voor toepassingen die de meeste waarde creëren en op plekken waar geen duurzame alternatieven voorhanden zijn. Dat noemen wij ‘Gas-op-Maat’.

Hybride warmtepomp

De inzet van hybride warmtepompen biedt een oplossing voor de verduurzaming van bestaande huizen, die doorgaans een hoge energievraag hebben. Bij de hybride warmtepomp werken elektriciteit en gas slim samen. Een elektrische (lucht)warmtepomp levert het grootste deel van de benodigde warmte en een aangekoppelde of ingebouwde kleine hr-ketel schakelt bij in het geval van piekverbruik op koude winterdagen. Bij deze techniek is de helft tot driekwart minder gas nodig en wordt de elektriciteit optimaal gebruikt. Een dure verzwaring van elektriciteitsnetten is daardoor niet nodig. Bovendien kan hernieuwbaar gas een rol spelen om de veel lagere resterende gasvraag te vergroenen. Totale emissiereductie is dus mogelijk zonder ingrijpende aanpassing aan de woningen.

In de Gemeente Winsum is al een veelbelovend begin gemaakt. Daar worden in het kader van de groenversnelling ruim 100 woningen uit de woningvoorraad van de woningcorporatie Wierden en Borgen voorzien van een hybride warmtepomp met groen gas. De woningen worden energiezuiniger en de gasvoorziening is groen en aardgasvrij!

Gas blijft belangrijk

De rol van aardgas wordt dus kleiner, maar door slim om te gaan met het bestaande gasnetwerk kan gas als energiedrager ook in een klimaatneutrale toekomst een belangrijke rol in de gebouwde omgeving blijven spelen.