Energy Venture Lab

14-12-2016

Kandidaten gezocht voor Energy Venture lab programma

Het Energy Venture lab programma heeft als doel mensen te ondersteunen die een slim idee hebben waarmee je de energietransitie kan versnellen. De steun vanuit Energy Venture Lab bestaat uit een programma waarin mensen leren ondernemer te zijn en hun idee effectief in de markt te zetten. Een initiatief dat mede door GasTerra wordt ondersteund.

Het hele traject beslaat een jaar en bestaat niet alleen uit leermodules, maar ook uit praktijkoefeningen zoals een ‘dragons den’. Het hele programma is ontwikkeld en ingevuld door specialisten uit het veld en experts van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Deelname aan het programma is gratis.

Heb je interesse? Kom dan naar de informatiemiddag op vrijdag 13 januari 2017!

Of ga voor meer informatie naar http://energyventurelab.com/