Energietransitie cruciaal voor GasTerra

15-09-2017

GasTerra wil graag een bijdrage leveren om op een verstandige manier naar een klimaatneutrale energievoorziening te gaan. Aardgas, hernieuwbaar gas én innovatieve gastoepassingen kunnen in die transitie een belangrijke rol spelen, meent Manager Strategie en Marktonderzoek Tjitske Brand. 

Niet toevallig dat de energietransitieactiviteiten zijn ondergebracht bij de strategische afdeling van GasTerra. ‘Energietransitie gaat over de toekomst’, vertelt Tjitske. ‘We vragen ons af wat onze rol in de energievoorziening van morgen is. Hoe ziet straks onze markt eruit? De energietransitie heeft daar veel impact op.’ Daarnaast wil GasTerra graag haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om energietransitie. ‘Wijzelf vinden het heel belangrijk, en onze stakeholders ook. Als grote speler op de gasmarkt moet je goed luisteren naar geluiden uit de maatschappij.’

Aardgas wordt minder belangrijk, constateert Tjitske. ‘Wij zien dat en ondersteunen dat. Maar we willen wel dat de energietransitie op een verstandige manier gebeurt. Alles elektrificeren bijvoorbeeld, zodat de stroomnetten sterk moeten worden uitgebreid, lijkt ons niet wijs. Aardgas kan nog steeds een bijdrage leveren. Per situatie moeten we bekijken welke energievorm in een gegeven situatie de meeste klimaatwinst oplevert. In de gassector noemen we dat Gas-op-Maat.

Hybride warmtepomp

Om een verstandige energietransitie handen en voeten te geven concentreert GasTerra zich op hernieuwbaar gas en innovatieve gastoepassingen, zoals de hybride warmtepomp. ‘We ondersteunen bijvoorbeeld op Ameland de plaatsing van hybride warmtepompen. We kijken hoe bewoners de plaatsing ervaren en we meten de energieprestaties.’ Een schoolvoorbeeld van verstandig verduurzamen, vindt Tjitske. ‘Je haalt warmte uit de lucht, maar onder een bepaalde temperatuur is dat niet meer mogelijk. Dan kun je aardgas gebruiken met een klein cv-keteltje. Zo heb je geen verzwaring van het elektriciteitsnet nodig en geen aanpassing van het aardgasnet. Het systeem in huis kan hetzelfde blijven en toch kun je een flinke stap in CO2-besparing maken.’

Hernieuwbaar gas

Hernieuwbaar gas is een ander speerpunt, vertelt Tjitske. ‘Een groengasafdeling binnen GasTerra handelt in groengas; wij ondersteunen goede ideeën, zodat de technologie de kans krijgt zich te bewijzen. Op EnTranCe, een energieproeftuin in Groningen, ondersteunen we bijvoorbeeld een techniek die zorgt voor een efficiëntere vergisting door gebruik te maken van hogedruk. Ook wordt onderzocht of het nog beter kan door het toevoegen van waterstof. Naast groengas en biogas zien we waterstof steeds belangrijker worden in hernieuwbaar gas. We volgen de ontwikkelingen en beraden ons nog op onze rol daarin.’   

Innovatie versnellen

De ontwikkeling van kennis van de energietransitie is voor GasTerra van groot belang. Denk maar aan EnTranCe en de Energy Academy. ‘We dragen hen een warm hart toe en proberen projecten naar EnTranCe te brengen. En we ondersteunen de Energy Academy in hun energieonderzoek. EnTranCe en de Energy Academy zijn voor ons belangrijke vehikels om kennis te vergroten en innovatie te versnellen.’