Een mondiale blik op de gasmarkt vanuit Parijs

31-03-2015

In 1974 werd het International Energy Agency (IEA) opgericht. Dit was vlak na de eerste oliecrisis, die had aangetoond dat een onderbreking in de olietoevoer ook grote economische gevolgen had. Om in de toekomst daarop voorbereid te zijn, werd voor de ontwikkelde landen die al samenwerkten in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een aparte energieorganisatie opgezet. De kerntaak van het IEA was het verzekeren van een olievoorraad van 90 dagen voor de lidstaten; de organisatie kreeg hiertoe de bevoegdheid om deze vrij te geven in geval van nood.

Dat laatste is nog steeds een kerntaak van het IEA, waar inmiddels 27 landen bij zijn aangesloten, maar ondertussen is de wereld veranderd. Waar de organisatie destijds nog zo’n 75% van de vraag naar olie vertegenwoordigde, is dat nu, bijna 40 jaar later, nog maar 50%. Dit komt doordat de vraag buiten de lidstaten is toegenomen. Daarom werkt het IEA via andere vormen van partnerschap samen met landen als, bijvoorbeeld, China.

Daarnaast is het IEA op gebied van energiebeleid een belangrijke raadgever geworden, door integrale toekomstverwachtingen te publiceren over vraag en aanbod van alle vormen van energie en technologie. Dit komt allemaal samen in de belangrijkste jaarlijkse publicatie, de World Energy Outlook.Ook worden tal van andere publicaties uitgebracht, variërend van de Medium Term Gas Market Outlook tot Energy Technology Perspectives.

Sinds enige jaren worden medewerkers van GasTerra gedetacheerd bij het IEA. Voor het IEA is dit voordelig, omdat de organisatie haar beleidsvisie kan vergelijken met de visie van een actor in de markt, terwijl GasTerra de beschikking krijgt over gedetailleerde inside-informatie over mondiale, macro-economische verwachtingen. De detachering vindt plaats bij de gasafdeling van het IEA, waar onder andere wordt meegeschreven aan het genoemde, jaarlijks gepubliceerde Medium Term Gas Market Report[1]. en recentelijk aan specifieke studies naar de LNG-markt[2].

Wat zijn de grote mondiale ontwikkelingen op het gebied van gas? In de vorige nieuwsbrief werd al ingegaan op de veranderingen in de markt voor vloeibaar aardgas (LNG). Maar er is meer.

Interessant om te zien is dat gas een perfecte partner is voor duurzame energie, ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Landen als Brazilië hebben een groot aandeel waterkracht in de energiemix. Door droogte wordt de elektriciteitsproductie sterk verminderd en kunnen gascentrales snel bijgeschakeld worden.

Dat gas de schoonste fossiele brandstof is, wordt ook in Azië opgemerkt, waar het een rol speelt om de luchtvervuiling in steden aan te pakken. Naar verwachting zal de gasvraag in China het sterkst groeien. Gas speelt daar in toenemende mate een rol in verwarming voor huizen, vervanging van kolen in de industrie en elektriciteitsopwekking, en in het nieuwe transportsegment.

Ten slotte is het Midden-Oosten een gebied dat, in zijn totaliteit, van gasexporteur in gasimporteur kan veranderen. De groei van zowel populatie als economie zorgt voor een grotere vraag naar energie, terwijl tegelijkertijd de elektriciteitsopwekking verschuift van olie naar gas.

 

Auteurs GasTerra: Anne Braaksma (Public Affairs Medewerker) and Willem Braat (Analyst Gas Market Europe)

 

 

[1] http://www.iea.org/bookshop/473-Medium-Term_Gas_Market_Report_2014 (uitgave 2014, tegen betaling)

[2] http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/AsianGasHub_FINAL_WEB.pdf (gratis)