E-magazine: Duurzame toekomst biedt kansen

08-03-2017

Parallel aan ons jaarverslag 2016 is een E-magazine uitgebracht over de toekomst van de energievoorziening en de rol daarin van groen gas. In het magazine o.a. interviews met Stan Dessens (voorzitter RvC GasTerra ), Albert de Hoop en Hans Overdiep (Project Duurzaam Ameland).

Ons jaarverslag staat in het teken van de energietransitie. Samen zijn we op weg naar een duurzame, CO2-neutrale toekomst. Dit is een weg van onzekerheden, maar vooral van kansen. De kansen verkennen we onder andere op het gebied van groengasproductie en door deel te nemen aan energietransitieprojecten op EnTranCe en Ameland. Kan het duurzamer, dan steunen we dat. Kan dat nog niet, maar kunnen meer vervuilende brandstoffen worden vervangen door aardgas, dan is dat voor het reduceren van emissies en dus het tegengaan van klimaatverandering de gewenste route. Dit noemen we gas-op-maat: gas alleen daar inzetten waar duurzamere alternatieven nog niet beschikbaar zijn en waar het de grootste toegevoegde waarde voor de samenleving en de eindgebruiker heeft.

Wij zijn gevestigd in Groningen en willen daarom midden in de Groningse samenleving staan. Dat doen we via sponsoring, maar ook door ons te verbinden aan maatschappelijke organisaties zoals “De Uitdaging” en met de oprichting van het GasTerra Meer met Minder Fonds. Met dit fonds helpt GasTerra maatschappelijke organisaties om energie en dus ook geld te besparen.

In ons e-magazine leest u op welke manieren GasTerra in beweging is op de vlakken Gas, Groen en Groningen.

Ga hier naar ons jaarverslag