Drie keer Méér met Minder!

18-10-2017

Fonds steunt energiebesparingsprojecten bij maatschappelijke organisaties

Op dinsdag 17 oktober heeft het GasTerra Meer met Minder Fonds (GMmMF) haar eerste bespaarlening afgesloten met de Golfclub Semslanden in Gasselte/Gasselternijveen. GasTerra-collega Imelda Weel is actief lid bij de golfclub en organiseerde het contact tussen de club en het GMmMF. De renteloze lening ter waarde van € 10.000,- helpt de golfclub de verwarming in het clubhuis te moderniseren en daarmee het energieverbruik te verminderen. Dit zal gedurende de looptijd van de lening besparingen realiseren van ca. 15.000 m3 aardgas en vermijdt daarmee ook 26.700 Kg CO2 uitstoot.

Dit is goed voor de club, goed voor de leden en goed voor het klimaat!

Over het GasTerra Meer met Minder Fonds
De stichting “GasTerra Meer met Minder Fonds” is een initiatief van werknemers van GasTerra en wordt financieel ondersteund door GasTerra B.V. Het fonds stelt renteloze leningen beschikbaar voor energiebespaarprojecten bij maatschappelijke organisaties (waar GasTerra collega’s actief zijn). De lening wordt terugbetaald door de gerealiseerde energiebesparing van het project.