De Noordzee: een van de grootste energietransitiegebieden

30-05-2017

Catrinus Jepma, hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Energy Delta Institute (EDI), bepleit de inzet van oude olie- en gasplatforms op zee als fabrieken van groene waterstof. Onlangs zette hij dit concept uiteen voor het personeel van GasTerra. Het werd een interessante lezing, waarin Jepma zei deze aanpak te beschouwen als ‘een beleidsmatige uitdaging om moleculen te vergroenen’.

Momenteel verricht hij verder onderzoek naar de haalbaarheid van het idee om met stroom van windmolens groene waterstof aan te maken. De voormalige booreilanden zouden worden omgebouwd tot fabrieken met elektrolyseerapparatuur voor de aanmaak van de groene waterstof. Via de bestaande gasleidingen wordt de duurzame windenergie aan land gebracht. Hierdoor wordt de aanleg van een dure elektriciteitskabel overbodig.

Professor Jepma heeft samen met Miralda van Schot van het EDI twee rapporten over deze innovatie opgesteld. Het eerste rapport, ‘Smart Combinations at the North Sea’, beschrijft de mogelijkheden van het groene hergebruik van de uitgeproduceerde  gas- en olieplatformen op de Noordzee in plaats van ontmanteling. Dit hergebruik is onderzocht aan de hand van een virtueel platform. Het tweede rapport, ‘On the economics of offshore energy conversion and smart combinations’, gaat hier verder in detail op in. De business case en uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een bestaand platform van het bedrijf Engie.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Miralda van Schot van het Energy Delta Institute: vanschot@energydelta.nl