Burger schuift energietransitieproces teveel voor zich uit

19-11-2013

Nederlanders zijn zich bewust van het feit dat de energietransitie, de overgang naar een duurzame energievoorziening, belangrijk is. Maar liefst 69% is van mening dat de inzet van duurzame energiebronnen noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan. Aan de andere kant overheerst het gevoel dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Energietransitie wordt door 86% van de Nederlanders met de toekomst geassocieerd. Slechts 9% denkt dat er in 2030 niet voldoende energie meer beschikbaar is. Dit blijkt uit onderzoek dat door Blauw Research in opdracht van GasTerra en Quintel Intelligence is uitgevoerd.

Onjuiste inschatting aandeel schone energie
Nederlanders overschatten het aandeel van wind (11%) en zon (10%) in de totale energieproductie in Nederland. Beide duurzame bronnen dragen elk namelijk nog geen 1% bij. Het aandeel van aardgas (25% tegen in werkelijkheid 42%) en aardolie (18% tegen in werkelijkheid 39%) wordt daarentegen zwaar onderschat. De voorkeur van de burger gaat duidelijk uit naar de energiebronnen zon (49%) en wind (27%). 

Onbekendheid Europese energiedoelstellingen
Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders inhoudelijk onbekend zijn met de Europese energiedoelstellingen. Slechts 6% is goed bekend met de doelstelling dat in 2050 de CO₂-uitstoot van Europa met 80-95% moet zijn gereduceerd. Daarnaast verwacht men dat deze doelstellingen weinig persoonlijke consequenties zullen hebben. Zo denkt bijvoorbeeld 81% van de Nederlanders weinig gevolgen te ondervinden van de doelstelling dat in 2020 alle nieuwbouwhuizen energieneutraal moeten zijn.

 

Lees hier de 6 belangrijkste misvattingen

Download hier de resultaten van het onderzoek