Ameland, op weg naar een CO2-neutrale energievoorziening

19-05-2016

Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening. Zo wil het eiland al in 2020 energieneutraal zijn. Kan dit al zo snel worden bereikt?

Op Ameland is recent het grootste zonnepark van Nederland in bedrijf genomen. Dit 10 hectare grote zonnepark met een vermogen van 6 MW levert jaarlijks evenveel elektriciteit als de Amelander huishoudens gebruiken. Dan lijkt het of je al een heel eind op weg bent, maar de warmtevraag van de huishoudens is een factor 5 hoger dan de elektriciteitsvraag. Er moeten dus nog 5 vergelijkbare zonneparken bij gaan komen, en dan heb je het nog alleen maar over de huishoudens op het eiland. Bovendien produceer je vervolgens verreweg de meeste duurzame elektriciteit in de zomerperiode en juist in de winterperiode heb je de meeste energie voor verwarming nodig. Daarom wordt nu op Ameland de mogelijkheid van productie van groen gas onderzocht bij de rioolwaterzuivering via hoge druk vergisting. Biomassa is wellicht eenvoudiger op te slaan dan de elektriciteit van zonneparken.

De convenantpartijen van Duurzaam Ameland (gemeente Ameland, Philips, NAM, Eneco en GasTerra) onderzoeken momenteel de kansen voor o.a. uitbreiding zonneparken, hybride warmtepompen, waterstofproductie, elektriciteitsopslag, elektrisch vervoer, LED-straatverlichting en een smart grid op het eiland. Met als doel dat Ameland in 2020 fors voorop (15-20 jaar) loopt in de energietransitie en dat hier kennis en ervaring wordt opgedaan met het proces om zo ver te komen. Ameland kan worden gezien als een experimenteergebied voor de energietransitie, maar dan wel samen met de Amelanders.

Als de overheid de status van Ameland als experimenteergebied ondersteunt, dan kan ervaring worden opgedaan met nieuwe energie-spelregels die de transitie naar een betrouwbare, betaalbare en CO2-neutrale energievoorziening kunnen bewerkstelligen.