Aardgas heeft positief effect op stedelijke luchtkwaliteit

16-12-2016

Uit onderzoek blijkt aardgas een geducht wapen in de strijd tegen stedelijke luchtvervuiling

Zo’n 400.000 mensen werden in de EU slachtoffer van luchtvervuiling in 2012. Aardgas kan een geducht wapen zijn in de strijd tegen stedelijke luchtvervuiling, zo blijkt uit onderzoek van de Internationale Gas Unie (IGU).

Gezien de schadelijke effecten voor de volksgezondheid is het geen wonder dat het verbeteren van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden topprioriteit is voor de overheid. Onderzoek van de IGU laat zien dat het gebruik van aardgas in energieopwekking, verwarming en transport de luchtvervuiling aanzienlijk terug kan dringen. Het onderzoek bevat cases in vier steden, waaronder Rotterdam. In die stad begon in 2010 het Rotterdam Climate Initiative, dat tot doel had de luchtkwaliteit in de haven, de stad en de omliggende industriegebieden te verbeteren. In 2016 begon Rotterdam LNG te bunkeren. Eind van dit jaar moeten drie LNG-tanks geïnstalleerd zijn. De overstap naar LNG in de haven kan de NOx-uitstoot verminderen met 90% en SOx- en PM-emissies met maar liefst 100%.

Samen tonen de vier case studies aan dat de verschuiving van steenkool naar aardgas vaak de snelste en meest rendabele aanpak is om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer weten? Lees dan hier verder