CEO Annie Krist: 'We kunnen nog lang niet zonder het Nederlandse aardgas'

26-07-2017

In het julinummer van het tijdschrift Entrepreneur laat GasTerra CEO Annie Krist haar licht schijnen over de toekomst van (aard)gas.

'We blijven de komende jaren in Nederland aardgas nodig hebben. We kunnen gewoon nog niet zonder. Maar we zullen er zo wijs, zuinig en verstandig mogelijk mee om moeten springen. En het is prachtig om er aan mee te mogen werken om aan dat beleid vorm en uitvoering te kunnen geven'.

Dit is een van de quotes van CEO Annie Krist uit het interview dat ze onlangs gaf aan het magazine Entrepreneur. Lees hier het interiew 

(fotografie: Erik Vos)