Samenwerking kennisinstellingen

Energy Academy Europe

De Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is een topinstituut waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen. GasTerra, Energy Valley, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen werken binnen de EAE nauw samen met als doel Nederland en Groningen een vooraanstaande positie te geven op het gebied van energie en duurzame brandstoffen.

De belangrijkste thema’s zijn systeemintegratie en de rol van gas (inclusief biogas en groen gas), energie van overmorgen (zoals wind- en zonne-energie), energie-efficiency en -besparingen, smart grids en CO2-reductie. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

EnTranCe

Het Energy Transition Center (EnTranCe) is de researchfaciliteit van de EAE. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten werken hier samen om innovaties op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport marktrijp te maken. GasTerra heeft in deze proeftuin brandstofcellen en HRe-ketels geplaatst, om de integratie van energiesystemen op micro- (iHome) en op meso-niveau (iBalance) te laten onderzoeken.

Naast het onderzoek dat binnen EnTranCe plaatsvindt, ondersteunt GasTerra op een aantal andere plaatsen de ontwikkeling en marktintroductie van vernieuwende gastoepassingen. GasTerra draagt met kennis en financiële ondersteuning actief bij aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe energietechnologieën. De nadruk ligt daarbij op decentrale productie van energie, omdat dit de beste perspectieven biedt voor efficiënt energiegebruik.

EnTranCe

Energy Valley

Energy Valley is een publiek-privaat samenwerkingsverband. Deze stichting stimuleert, activeert, faciliteert en verbindt bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties om samen projecten te ontwikkelen en concreet werk te maken van schone, betrouwbare en innovatieve energieoplossingen. Energy Valley wil hiermee de energieactiviteiten in Noord-Nederland laten uitgroeien tot een cluster van (inter)nationale betekenis. GasTerra is samen met andere strategische partners in de regio aangesloten bij Energy Valley.