Milieuplan Industrie

GasTerra heeft het Milieuplan Industrie (MPI) opgezet om zijn industriële klanten te ondersteunen bij de verbetering van de energie-efficiency, de reductie van emissies en verduurzaming. Zo stimuleert GasTerra de efficiënte inzet van aardgas.

MPI is opgezet om industriële klanten te helpen efficiënter energie, meer bijzonder aardgas te verbruiken. In honderden bedrijven en zelfs in hele branches, zoals de glasindustrie en de papiersector, zijn projecten uitgevoerd die tot besparingen leidden van 2 tot 10 procent.

Een aspect van een MPI-project is bijvoorbeeld de invoering van PEMS, een product- en energiemanagement-systeem dat GasTerra zelf ontwikkeld heeft. Ook het doorlichten van de energiehuishouding van het bedrijf behoort tot de mogelijkheden. De MPI-ondersteuning door onafhankelijke consultants sluit goed aan bij de rapportageverplichtingen die de industrie heeft op het gebied van energie en milieu.