Groen

Aardgas zal de komende decennia de inpassing van een steeds groter aandeel duurzame energie op de meest schone en economische wijze mogelijk maken.

Daarom richt GasTerra zich actief op onderzoek met die gastoepassingen die hieraan een bijdrage kunnen leveren zoals brandstofcellen en hybride warmtepompen. Maar ook op de productie en inpassing van duurzame gassen afkomstig van vergisting en vergassing van biomassa en waterstof verkregen via duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarnaast is GasTerra met het delen van kennis van energie ook nauw betrokken bij het onderwijs.