Gas

GasTerra streeft ernaar de waarde van het aardgas en de bijgeleverde diensten tot uiting te laten komen in de afgesloten overeenkomsten, om de waarde van het Nederlandse aardgas te maximaliseren. Daarnaast vervult GasTerra een publieke taak met betrekking tot de uitvoering van het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid is gericht op de bevordering van de productie van aardgas uit de Nederlandse kleine velden.

Handel

De Nederlandse industrie en energieleveranciers zijn twee belangrijke klantgroepen voor GasTerra. Met zijn jarenlange ervaring en dankzij de flexibiliteit van het Groningenveld kan GasTerra veel verschillende contract- en prijsconcepten aanbieden. GasTerra streeft naar duurzame relaties met marktpartijen en naar overeenkomsten waarin de marktwaarde van het aardgas en de bijgeleverde diensten tot uiting komen. De kernwaarden resultaatgerichtheid, verbetergerichtheid en klantgerichtheid staan daarbij centraal.

Bekijk voor meer informatie onze producten en diensten.

Integratie Noordwest-Europese gasmarkt

De Europese Unie wil de Europese energiemarkt zoveel mogelijk integreren om de klant meer keuze en concurrerende prijzen te bieden. GasTerra draagt actief bij aan deze integratie door voortdurend producten te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag en bij de flexibele mogelijkheden van handel op de virtuele handelsplaats TTF. Steeds meer handelaren uit binnen- en buitenland vinden hun weg naar de TTF om hun portfolio voor de Noordwest-Europese gasmarkt op te bouwen. De verschillen tussen het prijsniveau op de TTF en andere virtuele handelsplaatsen in Noordwest-Europa nemen steeds verder af.

Kleineveldenbeleid

De overheid wil de Nederlandse samenleving maximaal laten profiteren van de eigen aardgasvoorraden en het Groningenveld als strategische voorraad zoveel mogelijk ontzien. Om gaswinning uit de relatief kleinere gasvelden te stimuleren, introduceerde de Nederlandse regering in 1974 het kleineveldenbeleid. Een essentieel onderdeel van het kleineveldenbeleid is dat er voor het geproduceerde gas uit de kleine velden altijd een koper is. Om dit te bewerkstelligen werd de N.V. Nederlandse Gasunie verplicht om dit gas bij voorrang tegen een marktconforme prijs in te kopen. Bij de splitsing van Gasunie in het netwerkbedrijf Gasunie en het handelsbedrijf GasTerra in 2005, ging deze verplichting over op GasTerra. De plicht om het gas te transporteren is overgegaan op netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS).

In de loop van de jaren zijn door dit beleid tientallen gasvelden aan de Nederlandse voorraad toegevoegd. De kleine velden hebben vele jaren achtereen een groter aandeel geleverd aan de afzet dan het Groningenveld. De piek in de aardgasproductie uit de kleine velden lag rond het jaar 2000. Sindsdien is er sprake van een geleidelijke daling. De verwachting is dat de geleidelijke daling de komende jaren doorzet.

Milieuplan Industrie

Met het Milieuplan Industrie (MPI) ondersteunen wij industriële klanten bij het oplossen van energievraagstukken met een dienstenpakket op maat. Wellicht kent u het MPI vooral van het onderzoeken van de energie-efficiency om meer rendement uit uw bedrijf te halen, maar we kunnen meer voor u betekenen.

Bent u bijvoorbeeld benieuwd waar u staat als organisatie? Door onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende referentieorganisaties in de energiebranche en deze te vergelijken (benchmarken) met uw eigen prestaties, weet u hoe u scoort en welke verbeterpunten er nog zijn. Verder ondersteunen we u graag bij MVO-rapportages, geven we ondersteuning en advies over wet- en regelgeving en kunnen we u helpen bij het ontwikkelen van (langetermijn)scenario’s voor emissiereductie.