Voorwaarden sponsoring

Voorwaarden sponsoring

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen honoreren. Om die reden hanteren wij een aantal voorwaarden.

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verder hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De organisatie/vereniging is gevestigd in de stad Groningen of in de regio.
 • De activiteit is bedoeld voor een (breed) publiek in de stad Groningen of in de regio.
 • De activiteit heeft te maken met cultuur, maatschappij of (breedte)sport.
 • De activiteit valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • De aanvraag dient uiterlijk drie maanden voor aanvang van de activiteit bij ons binnen te zijn.
 • Per organisatie kan eenmaal per jaar een aanvraag worden toegekend.

Wij sponsoren geen:

 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Personen.
 • Feesten of jubilea.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig schade toebrengen (zoals auto- of motorsport).