De Harde Leerschool

De Harde Leerschool

GasTerra heeft het in 2017 en 2018 financieel mogelijk gemaakt dat het project De Harde Leerschool in Oost-Groningen van start is gegaan. Kansarme jongeren met veel afstand tot de arbeidsmarkt krijgen door middel van een rugbytraining de kans om voortaan anders om te gaan met gezag, langdurige werkloosheid of criminaliteit.

Gedurende een periode van circa twee maanden zijn ze aan de slag gegaan. Naast rugby krijgen de deelnemers dagelijks diverse modules omtrent workskills, wereldoriëntatie, weerbaarheid, sociale vaardigheden aangevuld met mentale coaching. Alles om uiteindelijk door te kunnen stromen naar een baan. Rugby is bij uitstek een sport waar mentale weerbaarheid en het creëren van onderling respect centraal staan, zowel binnen het team als richting de tegenstander. De projecten in 2017 en 2018 hebben een positief resultaat laten zien: veel jongeren zijn of weer naar school gegaan of hebben een baan gevonden.

Team met in het midden coach Dirk Danen

Team met in het midden coach Dirk Danen

In het rugbyprogramma worden de jongeren begeleid door de trainers Job Volker en Dirk Danen. Dirk Danen is top rugbyer en speelt op hoog niveau. Hij kent de regels en grenzen van de sport als geen ander. Met zijn sportieve leven kan hij jongeren motiveren en inspireren om steeds beter te worden. Job Volker heeft vroeger op hoog niveau gerugbyd en heeft inmiddels jarenlange ervaring in het geven van rugbytraining. Op dit moment is hij hoofd coach bij de Amstelveense Rugby Club. Door zijn ervaring weet hij hoe hij de jongeren moet begeleiden om het beste uit zichzelf te halen.