GasTerra voor Groningen

GasTerra voor Groningen

Het in 2015 gestarte project ‘GasTerra voor Groningen’ heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een structurele versterking van de Groningse economie. Daarbij hebben we ook oog voor het imago van gas en de rol van GasTerra in de provincie Groningen. Dit doen we onder andere door in financiële zin en het delen van kennis en middelen deel te nemen aan De Uitdaging en via de in 2017 opgerichte Stichting GasTerra Meer met Minder Fonds (GMMF). 

Het doel van dit fonds is het stimuleren van energiebesparing bij maatschappelijke instellingen. Dit gebeurt door het verstrekken van een renteloze lening (géén gift) die door de besparingen op de energierekening wordt “terugverdiend”. Het geld dat terugkomt kan weer gebruikt worden voor nieuwe investeringen in energiebesparing. Het eerste project is in 2017 uitgevoerd bij de golfclub in Gasselte.