Jouw Energie van Morgen

De Rijksuniversiteit Groningen en GasTerra hebben de handen ineen geslagen en 'Jouw Energie van Morgen' ontwikkeld. Een lesprogramma waarbij middelbare scholieren in een ‘rijdend leslokaal’, de Jouw Energie van Morgen-truck, experimenten uitvoeren.

De truck is een rondreizende, inspirerende ruimte waarin scholieren worden uitgedaagd om mee te denken over bruikbare oplossingen voor de energie van morgen. De afgelopen drie jaar was GasTerra sponsor van de truck. Dankzij twee nieuwe partners, Gasunie en de RUG-scholierenacademie, is de mobiele practicum- en voorlichtingsruimte voor energie weer voor twee jaar gewaarborgd.

Het les- en collegeprogramma bevat thema's die nauw aansluiten bij vakken als biologie, natuur- en scheikunde, informatica, kunstmatige intelligentie en wiskunde. Opdrachten zijn bijvoorbeeld het maken van een zonnecel, het bouwen van een efficiënte windmolen en het berekenen van de toekomstige energiebehoefte en met welke energievormen we die het beste kunnen invullen. 

Toekomstige energiescenario’s zijn een zaak van lange adem en de scholieren van nu moeten daar invulling aan geven. Maar de gemiddelde leerling weet relatief weinig over energie. Dat is dan ook een belangrijke reden om de missie voort te zetten.

Kijk voor meer informatie op: http://www.jouwenergievanmorgen.nl/