Energieke basisscholen

Samen met IVN ontwikkelde GasTerra de leermodule ‘Energieke basisscholen’. Dit om kinderen spelenderwijs meer te leren over (duurzame) energie en energietransitie.

Leermodule

Deze leermodule is bedoeld voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 en wordt de komende jaren aangeboden aan alle basisscholen in Groningen en Drenthe. 

De leermodule is in nauwe samenwerking met vier basisscholen opgezet en neemt in totaal een maand in beslag. Het staat de scholen vrij om hun eigen invulling te geven aan de leermodule. De komende jaren zullen de lesboxen rouleren over ruim 300 basisscholen met het doel om zo’n 10.000 kinderen kennis te laten maken met deze leermodule.

Lesbox

Begin 2015 vond de aftrap van het project plaatst: 17 basisscholen in de gemeente Aa en Hunze gingen aan de slag met deze leermodule. Elke school ontving een lesbox met daarin een handleiding, werkboekjes en proefjes die de kinderen zelf kunnen uitvoeren. De leerkrachten van de basisscholen werden van te voren getraind om de basisprincipes van energietransitie te leren. Kijk voor meer informatie op: https://www.ivn.nl/provincie/drenthe/onderwijs

 

Over IVN
De missie van IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) is om de natuur weer terug te brengen in de harten van mensen. Doordat mensen geraakt worden door de schoonheid en de kwetsbaarheid van de natuur worden ze geïnspireerd om de natuur te beschermen en om zelf duurzaam te handelen. Daarom laat IVN jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. www.ivn.nl