Educatie

We zijn ervan overtuigd dat de energietransitie alleen kans van slagen heeft als brede groepen in de samenleving voldoende kennis hebben van het complexe energie- en klimaatvraagstuk. De basis hiervoor wordt gelegd in het onderwijs, op alle niveaus. GasTerra werkt daarom al sinds zijn oprichting samen met verschillende onderwijsinstellingen. Door de jaren heen hebben we verschillende educatieve projecten en programma’s ondersteund, zowel met financiële middelen als met lesmateriaal en gastdocentschappen. Verduurzaming staat hierbij centraal, in het bijzonder de rol die gas in de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening kan spelen.