Betrokkenheid in de regio

Betrokkenheid in de regio

GasTerra heeft de drie bekende pijlers van maatschappelijk ondernemen People, Planet, Profit vertaald in Gas, Groen en Groningen. De keuze voor Groningen ligt voor de hand. We vinden het belangrijk om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de lokale samenleving waarvan we deel uitmaken. Dit doen we door te participeren in verschillende projecten en initiatieven, waarbij vergroening van onze samenleving centraal staat, zoals Duurzaam Ameland en EnTranCe. Daarnaast sponsort GasTerra verschillende activiteiten op sportief, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied.

Na de oprichting van GasTerra in 2005 lag de nadruk in het sponsoringbeleid op activiteiten en projecten die onze naamsbekendheid in de regio konden verhogen. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de financiële steun aan de Groningse professionele basketbalclub Donar. 

Inmiddels hebben we onze aandacht verlegd en richten we ons de laatste jaren steeds meer op maatschappelijke en culturele sponsoring (goede doelen). Daarnaast dragen we bij aan educatieve activiteiten, zowel met kennis als financiële middelen. De rol van ons product en ons bedrijf in de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening staat daarbij centraal.