Public Affairs

Public Affairs

Onze public affairs-activiteiten hebben tot doel de belangen van GasTerra effectief te behartigen. Deze omvatten het in kaart brengen van voorgenomen beleid, het analyseren van de implicaties, het bepalen van  GasTerra’s standpunten ter zake en ten slotte het informeren van relevante stakeholders over deze standpunten, bij voorkeur in samenwerking met andere partijen maar zo nodig alleen.