Public Affairs

Public Affairs

Onze Public Affairs-activiteiten hebben tot doel de implicaties van voorgenomen beleid te vertalen in consequenties voor GasTerra, voorstellen te doen over onze positiebepaling ten aanzien van beleidsvoornemens en deze vervolgens bij voorkeur in samenwerking met andere partijen, maar zo nodig rechtstreeks, namens het bedrijf uit te dragen. Daarnaast spelen we voor veel dossiers een monitorende rol om onze posities ten aanzien van uiteenlopende vraagstukken te kunnen bepalen en een constructieve en effectieve bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en regulering te kunnen geven.