Werkplek

Werkplek

Kantoorzones

Het kantoor kan zo worden geregeld dat bij een niet volledige werkbezetting bepaalde kantoorzones automatisch buiten gebruik gesteld worden. Dit geldt zowel voor het binnenklimaat als voor de verlichting. Door de zonering is het energiegebruik voor verwarming, koeling of verlichting efficiënt afgestemd op de daadwerkelijke energiebehoefte.

Papiergebruik

De invoering van Het Nieuwe Werken, waarbij zo beperkt mogelijk met papier wordt gewerkt, laat een forse daling van het papiergebruik zien. Deze trend zal zich ongetwijfeld nog verder voortzetten. 

Verlichting

In het kantoor is veel aandacht aan de verlichting besteed. Door gebruik te maken van pendel armaturen met circa 75% lichtval naar de werk plekken en circa 25% licht naar het plafond kon een hoge mate van lichtbeleving en ruimtelijkheid worden gecreëerd. Daarbij is gebruik gemaakt van plafondmateriaal dat in hoge mate reflecterend is. Als (nog) meer licht op de werkplek gewenst is, kan een individuele, twee-traps regelbare led-bureaulamp worden bijgeschakeld. Deze lamp wordt bij einde bedrijfstijd automatisch uitgezet.