Klimaatinstallatie

Brandstofcel

Sinds juni 2013 maakt een kleine brandstofcel deel uit van het ketelhuis van ons kantoor. Deze brandstofcel, die aardgas als brandstof gebruikt, levert met een hoog rendement (circa 90%) elektriciteit en warmte. De elektriciteit, jaarlijks ruim 13.000 kWh, wordt in het gebouw benut. De warmte, jaarlijks zo'n 4500 kWh, gaat naar de bodembron van het WKO-systeem om zo de warmte die aan de bron wordt onttrokken aan te vullen.

Warmte Koude Opslag (WKO)

Bij het kantoor van GasTerra wordt gebruik gemaakt van Warmte Koude Opslag (WKO). Het is een goede methode om de energiehuishouding van gebouwen te verduurzamen. Bij WKO wordt energie in de vorm van warmte koude opgeslagen in waterhoudende lagen uit de ondergrond (aquifers). In de zomer wordt het koele grondwater gebruikt om gebouwen te koelen en wordt het in het gebouw opgewarmde water in de bodem opgeslagen, totdat het in de winter kan worden gebruikt om een of meerdere gebouwen te verwarmen. Voor de gebouwverwarming wordt een warmtepomp op de bron aangesloten. Met deze techniek zijn energiebesparingen van 95% op koeling en 40-50% op verwarming mogelijk.

Warmtepomp

Het WKO-systeem bij GasTerra is gekoppeld aan twee gasabsorptiewarmtepompen. Een warmtepomp kan de alom aanwezige natuurlijke warmte uit bodem, lucht of water naar een hoger, bruikbaar warmteniveau (geschikt voor ruimteverwarming en warm tapwater) brengen. Het systeem levert een forse energiebesparing op doordat er minder energie nodig is om de gewenste procestemperatuur te verkrijgen. Aan de warmtepompen zijn twee HR-ketels toegevoegd voor het leveren van piekvermogen voor verwarming tijdens zeer koude dagen.

Warmteterugwinning (WTW)

Het kantoorgebouw is voorzien van een luchtbehandelingssysteem dat is aangesloten op de WKO-installatie met warmtepompen. Een warmteterugwinningsysteem maakt deel uit van dit luchtbehandelingssysteem. Een WTW-installatie haalt de nog aanwezige warmte uit de afvoerlucht om daarmee de toegevoerde ventilatielucht voor te verwarmen.

Zonwering

Er is voor gekozen om binnenzonwering in combinatie met beglazing met een lage zontoetredingsfactor (ZTA-waarde) toe te passen. De kleine hoeveelheid extra warmte die binnenzonwering ten opzichte van zonwering aan de buitengevel geeft, kan heel goed via het energiesysteem van het gebouw worden 'weggekoeld' of worden opgeslagen in de bodembron.