Energie

Energie

Beglazing

Bijna alle ramen van het gebouw zijn voorzien van driedubbel glas ('triple pane’). Hierdoor is de totaal gemiddelde warmteweerstand van de geveldelen fors toegenomen zonder dat aanvullende isolatiemaatregelen nodig waren. 

Energiemeetsysteem

In het kantoorpand is een geavanceerd meetsysteem geïnstalleerd dat de energiestromen en het energieverbruik continu registreert. Met dit systeem kan een goed inzicht in de energiehuishouding van het gebouw worden verkregen. Het geeft ook aan welke apparaten of bronnen het hoogste energieverbruik geven. Op basis van deze informatie kan efficiënter met het energiegebruik worden omgegaan en dus energie worden bespaard. 

Isolatie

Besloten is om de bestaande spouwmuurisolatie intact te laten en de isolatiewaarde van de gevels te verhogen door de kozijnen en de beglazing van het kantoorpand te vervangen door nieuwe met een aanzienlijk hogere warmteweerstand. 

Kantoorformaat

De nieuwe huisvesting heeft minder kantooroppervlak dan de vorige. Zo kan het compacte gebouwformaat bijdragen aan een verdere verlaging van de energielasten.

Zonnepanelen

Op één dakvlak van ons kantoorpand zijn zonnepanelen met een totale oppervlakte van 150 m2 geplaatst. Een zonnepaneel of photovoltaïsch (PV) paneel zet zonne-energie direct om in elektriciteit. 150 m2 levert circa 15.000 kWh per jaar op. Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt circa 300.000 kWh. Met de PV-panelen kan dus zo'n 5% van de elektriciteitsbehoefte worden gedekt. De panelen zijn aangebracht om de labelscore A+ te kunnen halen.