Producten

Producten

Schermproducten met levering op de virtuele handelsplaats

Via schermhandel kunnen bij GasTerra blokproducten worden gecontracteerd met levering op een virtuele handelsplaats. Deze handel vindt plaats via brokers (OTC-deals) of via handelsplatforms zoals ICE-Endex. GasTerra handelt op deze manier in verschillende producten, zowel op de prompt (levering binnen de maand) als op de curve (levering na een maand en verder). Deze variëren van within day-producten tot kalenderjaarproducten voor de komende jaren.

Wij kunnen deze diversiteit aan schermproducten aanbieden via verschillende virtuele handelsplaatsen in Europa.

Profielen

Naast de blokproducten biedt GasTerra ook de mogelijkheid om producten met een zelf vormgegeven profiel te contracteren. Deze profilering kan geheel naar eigen wens op uur-, dag- of maandbasis ingevuld worden. Daarnaast is het ook  mogelijk om de G1- en G2-verbruiksprofielen van EDSN ten behoeve van levering aan kleinverbruikers te contracteren.

Blokproducten met levering op de virtuele handelsplaats

Als u niet in staat bent om schermproducten bij GasTerra te contracteren, kunnen wij u blokproducten aanbieden. U heeft hierbij de mogelijkheid een raamcontract af te sluiten, waarin de leveringshoeveelheid niet op voorhand is vastgelegd. Gedurende de looptijd van het contract kunt u vervolgens verhandelbare schermproducten als blokproducten via een klantenportaal bij GasTerra contracteren. Op deze manier krijgt u via GasTerra twee maal per dag toegang tot de handel op de virtuele handelsplaats.

Flexibele producten met levering op de virtuele handelsplaats

U kunt bij ons verschillende soorten flexibele producten contracteren met levering op de virtuele handelsplaats.

  • Genomineerde flexibiliteit

    Dit zijn producten waarbij de klant binnen vooraf overeengekomen contractgrenzen bepaalt en nomineert hoeveel gas op welk moment geleverd zal worden op de virtuele handelsplaats.

  • Temperatuur gerelateerde flexibiliteit

    Dit zijn producten waarbij de uiteindelijke leveringshoeveelheid afhangt van de (voorspelde) temperatuur om het temperatuurafhankelijke afnamerisico van een portfolio bij GasTerra af te dekken. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een product dat aansluit bij de temperatuurafhankelijkheid van de kleinverbruikersmarkt; hierbij wordt een standaard temperatuurcorrectie toegepast op de G1- en G2-verbruiksprofielen van EDSN. Ook bij een andersoortige temperatuurafhankelijkheid in uw portfolio is het mogelijk om separaat temperatuurafhankelijke producten te contracteren met een vooraf gedefinieerde temperatuurrelatie op basis van een door uw gekozen temperatuur (inclusief temperatuurreferentie).

Flexibele producten met levering op TTF-B

Wij hebben jarenlange ervaring met verschillende vormen van TTF-B-leveringen. Indien u voor een bepaalde afnamecategorie een flexibele levering wenst te contracteren, waarbij de afname wordt bepaald door de onttrekking op de aansluiting, kunnen wij u een op maat gesneden product aanbieden. Voor meer informatie over de verschillende TTF-B-leveringsmogelijkheden kun u contact opnemen met uw accountmanager of de klantenservice.

Flexibele levering op de aansluiting

Wenst u een levering op de aansluiting inclusief of exclusief programmaverantwoordelijkheid, dan kunnen wij hiervoor een concurrerende aanbieding doen.

Bent u een industriële afnemer en kiest u er voor om het gas niet bij meerdere leveranciers in te kopen maar enkel (exclusief) bij GasTerra, dan krijgt u volledige volumevrijheid op de aansluiting.

Bent u een energiebedrijf en wilt u het gas voor uw (deel)portfolio bij ons inkopen, dan krijgt u aanzienlijke volumevrijheid bij de afname.

In beide gevallen hoeft u niet te nomineren bij GasTerra en bent u niet of nauwelijks gebonden aan een minimale en maximale afname. We bieden u de mogelijkheid om contracten af te sluiten met  verschillende looptijden. Een contractjaar hoeft niet op 1 januari te beginnen en niet op 31 december te eindigen. Ook bestaat  de mogelijkheid om een raamcontract af te sluiten zonder specifieke einddatum.

Groen gas

Meer weten over het verduurzamen van uw energieverbruik?  Lees hier meer

Maatwerk

Er zijn uiteraard vele variaties en combinaties van bovenstaande producten mogelijk. Heeft u specifieke wensen of, wilt u op sommige vlakken uw eigen risico’s managen, maar op ander gebieden juist liever door GasTerra laten beheersen? Wilt u uw volledige gasvraag bij ons inkopen of uw inkopen over verschillende leveranciers verdelen? Heeft u specifieke wensen? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of via onderstaand formulier.

Contact opnemen