Prijsconcepten

Prijsconcepten

Bij ons heeft u de keuze uit verschillende prijsconcepten voor uw gaslevering. Vaste prijzen, gasindexatie, olie-indexatie en/of een mix hiervan. GasTerra beoogt met het beprijzen van de commodity om een marktconforme prijs te ontvangen voor het aardgas, waarbij wij graag op ieder gewenst moment de wensen van de klant volgen.

Vaste prijs

Wanneer u kiest voor een vaste prijs, heeft u zekerheid  over de voor deze prijs gecontracteerde hoeveelheden gas. De prijs beweegt in dit geval niet mee met de gasmarktontwikkeling, zoals bij het prijsconcept ‘gasindexatie’. Een vaste prijs heeft altijd betrekking op een bepaalde leveringsperiode. De mate van liquiditeit van de gashandel in deze periode zal bepalend zijn of GasTerra voor deze periode een vaste prijs kan aanbieden.

Gasindexatie

Ook is het mogelijk om een gasprijs te contracteren die geïndexeerd is aan prijsnoteringen die partijen als Heren, LEBA of Endex publiceren. De gasprijs volgt bewegingen in de gasmarkt volgens een bepaalde vaststaande systematiek, op basis waarvan een gemiddelde prijs wordt vastgesteld. Hierbij kunt u kiezen voor indexatie aan de hand van diverse gasprijsnoteringen, te weten day-ahead, month-ahead, quarter-ahead, season-ahead of year-ahead.

Op basis van noteringen voor de betreffende leveringsperiode en een door u gekozen opbouwperiode wordt de gasprijs vervolgens vastgesteld en vastgelegd.

Olie-indexatie

Net als vóór de marktliberalisering is het mogelijk de ontwikkelingen op de oliemarkt te volgen, wij bieden hiervoor een olie-gerelateerde gasprijs. Deze olieprijsindexaties vinden doorgaans plaats aan de hand van de prijsnoteringen van gasolie en stookolie die Platts publiceert. Ook is het mogelijk te kiezen voor een indexatie aan de prijs van ruwe olie (Brent) op basis van de publicatie van ICE Endex.

De olieprijsontwikkelingen kunnen, indien gewenst, gedempt worden doorgevoerd in de gasprijs door een gemiddelde te nemen van de olieprijsnoteringen van enkele maanden. Deze olieprijsformule volgt na het contracteren niet meer de prijsontwikkelingen in de gasmarkt.

Maatwerk en prijsomzettingen

Uiteraard biedt GasTerra u graag maatwerk voor het beprijzen van aardgas. Uw wensen zijn hierbij leidend. Zo kunnen wij een combinatie van de verschillende prijsconcepten aanbieden, of kunnen prijsconcepten worden omgezet naar een ander prijsconcept. Via het klantenportaal delen we  tweemaal per dag  de meest recente gasprijzen met u, zodat u de juiste inkoopbeslissing kunt nemen. Dit alles geldt voor (een deel van) het gecontracteerde volume op basis van percentages of voor een vaste hoeveelheid. Kortom: er is veel mogelijk!  

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of via onderstaand formulier.

Contact opnemen