Keten

Keten

Wij zijn onderdeel van een keten waarin alle activiteiten van winning tot gebruik van aardgas zijn opgenomen. GasTerra is hierin actief als handelaar van het gas. We hebben hierbij te maken met producenten, leveranciers en klanten, maar ook met netbeheerders, markttoezichthouders en overheden die wetten en regelgeving opstellen. Ook handelen we met partijen op handelsplaatsen.

Gaswinning

GasTerra is de exclusieve afnemer van Groningengas. Groningengaswinning krijgt de laatste jaren veel aandacht. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten de gaswinning uit dit veld te beperken vanuit het oogpunt van veiligheid vanwege de aardbevingen. Omdat NAM het gas produceert, heeft NAM de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan deze besluiten. GasTerra’s rol is om het gas dat NAM ons aanbiedt te verkopen.

Kleine velden

Naast Groningengas koopt GasTerra ook gas in uit Nederlandse kleine velden. Wij hebben hierbij ook een wettelijke, publieke taak onder de Gaswet. Vanwege deze taak kunnen wij niet vrijelijk kiezen van welke producent wel of geen gas wordt afgenomen in Nederland. Verder hebben we langetermijncontracten voor de inkoop van gas uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Rusland. De productie uit deze buitenlandse bronnen is gebonden aan in die landen geldende regelgeving.

Gas-op-Maat

Ook participeren we in verschillende samenwerkingsverbanden waarbij we ons richten op het gebruik van gas. Hierbij dragen we uit wat de rol van gas in een klimaatneutrale energievoorziening is, op basis van de door KVGN ontwikkelde “Gas op Maat”-visie". Maar we ondersteunen ook klanten bij het verduurzamen van productieprocessen (Milieuplan Industrie), delen we kennis over energie, helpen we innovatieve gastoepassingen te ontwikkelen en stimuleren we de productie van hernieuwbaar gas en innovatie/onderzoek op dit vlak.