Milieuplan Industrie

Met het Milieuplan Industrie (MPI) ondersteunt GasTerra industriële klanten bij het oplossen van energievraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van energie-efficiency. Dankzij het MPI is het gasverbruik in vele bedrijven verminderd en zelfs in complete bedrijfstakken, zoals de glas- en papierindustrie. Dit hebben we waargemaakt met onder andere het invoeren van een zelf ontwikkeld product- en energiemanagement-systeem. Lees hier meer