GasTerra en groen gas

In Nederland is al veel praktijkervaring opgedaan met biomassavergisting en de inzet van groen gas. De productie van groen gas kan op termijn zorgen voor een forse vergroening van de gasvoorziening.

Samen met de inzet van innovatieve technieken, zoals micro-warmtekrachtkoppeling en gaswarmtepompen, leveren dergelijke combinaties qua duurzaamheid dubbele winst op. Daarom is GasTerra verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan die het gebruik van groen gas stimuleren, de ontwikkelingen op de groengasmarkt versnellen en de productie van groen gas verhogen.

Succesvolle samenwerkingen

We werken op dit gebied succesvol samen met onder andere HVC, Attero, Omrin, Ecoson, Greenchoice en Bio Rights. Het afval- en energiebedrijf HVC had de primeur door met GasTerra een contract af te sluiten voor de inkoop en levering van groen gas.

Groen gas

Hierbij gaat het om ca. 60 miljoen m3 groen gas per jaar. Het betreft de productie van groen gas uit vergisting van o.a. GFT-afval, mest en bermgras.

Installatie Ecoson
Installatie Ecoson

We werken op dit gebied succesvol samen met onder andere HVC, Attero, Omrin, Ecoson, Greenchoice en Bio Rights.