EnTranCe

GasTerra ondersteunt ook toegepast onderzoek. Dit doen we op het Energy Transition Center (EnTranCe): een testomgeving, gevestigd op de Zernike-campus in Groningen.

Binnen EnTranCe vinden experimenten plaats met als doel om innovaties op het gebied van energieproductie, -distributie, -transport en -gebruik te ontwikkelen. We hebben in deze proeftuin onder meer brandstofcellen en HRe-ketels geplaatst om de integratie van energiesystemen op micro- (iHome) en op meso-niveau (iBalance) te laten onderzoeken.

Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, ondernemers en onderwijs hebben de handen ineen geslagen om te bouwen aan de energievoorziening van morgen.