Schaliegas

Internationaal zijn de toch al enorme voorraden verder gestegen door de ontdekking en productie van nieuw gas dat is opgeslagen in bijzondere steenlagen in onder andere de Verenigde Staten, het zogenaamde schaliegas. Schaliegas is aardgas dat gewonnen wordt uit een dicht soort gesteente, zoals leisteen.

Dat is het belangrijkste verschil met “gewoon” aardgas, dat gewonnen wordt uit zandsteen dat veel poreuzer is, waardoor het gemakkelijker uit de bodem gehaald kan worden. Dit type gas is niet onomstreden. Om schaliegas te winnen is een boring alleen niet voldoende. Er moeten ook barsten in het gesteente gemaakt worden om het aardgas eruit te kunnen halen. Om het gesteente te breken, worden water, zand en enkele hulpstoffen onder hoge druk in het boorgat gespoten.

Gevreesd wordt dat de benodigde winningstechniek, het breken of ‘fracken’ van het gesteente, teveel risico’s voor het milieu met zich zou meebrengen. GasTerra stelt zich op het standpunt dat alleen gas dat veilig en verantwoord gewonnen kan worden, uit de bodem moet worden gehaald. Als uit onderzoek blijkt dat schaliegas aan deze voorwaarde kan voldoen, is het een waardevolle bijdrage aan de energievoorziening.